Đầu năm 2017, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 408, về quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công, đối với các hồ sơ chính sách đang lưu trữ tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố, và công an tỉnh, thành phố trở lên. Đây được xem là Quyết định mang tính đột phá trong công tác giải quyết hồ sơ tồn đọng về người có công với cách mạng trên cả nước. Trong vòng 2 năm thực hiện quyết định này, Vĩnh Long đã giải quyết dứt điểm 85 hồ sơ người có công còn tồn đọng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *