Ứng dụng nền tảng công nghệ số thế hệ 4.0, các giải pháp làm việc từ xa được hình thành, nó trở thành thói quen và cũng là công cụ không thể thiếu trong bối cảnh hiện nay. Rất nhiều đơn vị, doanh nghiệp, người dân đang hướng tới những giải pháp giao dịch trực tuyến để hạn chế tiếp xúc, điều này đòi hỏi sự thay đổi những điều kiện khác kèm theo như: quy trình quản lý, phương pháp đánh giá, cách thức, công cụ giao tiếp,… từ đó có cách thích ứng với trạng thái bình thường mới…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *