Đánh cắp số phận

Hằng năm, tại Vĩnh Long trong dịp tết Trung thu luôn có những hoạt động lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, chăm lo cho thiếu nhi, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn.
Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức của toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, bảo vệ thiếu nhi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *