Từ năm 2017, tháng 5 được Thủ tướng Chính phủ lựa chọn là Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Ở Vĩnh Long, công tác an toàn vệ sinh lao động được các cấp, các ngành và cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quan tâm thực hiện, và đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, góp phần đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho người lao động, và tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *