Với những đổi mới sáng tạo trong hoạt động, Hội phụ nữ tỉnh Vĩnh Long đã tập hợp được các tầng lớp phụ nữ cùng đoàn kết, sáng tạo và phát triển, khơi dậy tính tự giác, trách nhiệm của phụ nữ đối với sự tiến bộ của bản thân, gia đình và cộng đồng. Các phong trào hoạt động thiết thực của Hội đã thực sự đi vào đời sống của chị em, trở thành động lực thúc đẩy chị em vượt qua khó khăn, thử thách để không ngừng phát triển…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *