Việc tăng vụ, thâm canh lúa dựa vào phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vô cơ đã và đang đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe người sản xuất. Trước thực trạng này, nhiều tổ chức cá nhân ở Vĩnh Long đã mạnh dạn thay đổi phương thức canh tác, tạo ra sản phẩm hướng đến phân khúc thị trường giá trị cao. Quy trình canh tác hữu cơ cho thấy nhiều tín hiệu khả quan, đáp ứng hài hòa giữa mục tiêu kinh tế và các vấn đề liên quan đến môi trường nông thôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *