Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long đã không ngừng nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát triển. Đội ngũ doanh nhân tỉnh Vĩnh Long đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *