Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo chủ trương thuận thiên của Chính phủ, dựa trên nền tảng bảo vệ sinh thái, nguồn tài nguyên thiên nhiên được các địa phương quán triệt. Tuy nhiên, cần tiến hành từng phần việc, từng ngành hàng cụ thể, như thủy sản, trái cây, lúa gạo,..theo xu hướng tích cực hơn. Hoạt động sản xuất có thay đổi, nên có chuyển đổi tích cực thì nông sản đồng bằng mới có thể đủ sức tiếp cận và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, cải thiện cuộc sống nông dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *