Trong năm 2023, mặc dù kinh tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhưng Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long vẫn làm tốt công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, dạy nghề cho người lao động, chủ động phối hợp triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Qua đó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động ổn định cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *