Năm 2022, với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11,28%, tỉnh Vĩnh Long vào top 10 tỉnh, thành phố trong cả nước và top 3 Đồng bằng sông Cửu Long về tăng trưởng kinh tế.
Đó là những hiệu quả thiết thực khi các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra sát thực và được triển khai, thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn và ý chí nguyện vọng của nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *