Trong lời kết của một bài báo, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định “Lực lượng của nhân dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, lúc thuận lợi cũng như khi khó khăn, tỉnh Vĩnh Long luôn coi trọng công tác dân vận, vận động quần chúng. Phong trào thi đua dân vận khéo được phát động sâu rộng đã vận động, thu hút mạnh mẻ các nguồn lực từ cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, và toàn xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *