Làm ruộng không còn “tay lấm chân bùn” là xu hướng phát triển tất yếu của nền nông nghiệp tương lai. Bắt kịp và tận dụng tối đa sự phát triển không ngừng của khoa học, công nghệ, để ứng dụng phù hợp vào thực tiễn sản xuất… đó chính là chân dung người nông dân hiện đại. Và chỉ khi đó ngành lúa gạo mới phát huy hết tiềm năng vốn có, và tận dụng tốt cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với các quốc gia và khu vực khác trên thế giới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *