Là vùng có nhiều tài nguyên du lịch, nhưng nhiều sản phẩm du lịch của vùng đã quá quen thuộc với du khách, đặc biệt là khách trong nước. Do đó, du lịch ĐBSCL cần phải được làm mới từ sản phẩm đến cách làm du lịch để có thể thu hút được du khách trong nước, đang ngày càng có yêu cầu cao hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *