Ngoài Đại học thì Cao đẳng, trung cấp là những bậc học quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lớn trong việc định hướng nghề nghiệp của nhiều bạn trẻ trong vài năm trở lại đây. Với sự phân bố của thị trường lao động, Đại học không phải là con đường suy nhất dẫn đến thành công. Học nghề cũng có những giá trị nghề nghiệp riêng. Vấn đề còn lại là do sự lựa chọn phù hợp, và nỗ lực phấn đấu cho mục tiêu nghề nghiệp của chính bản thân người học, để mang đến sự thành công trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *