Thực hiện Quyết định 1322 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030, tỉnh Vĩnh Long tích cực triển khai chương trình hỗ trợ cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, dịch vụ áp dụng các giải pháp phù hợp từng doanh nghiệp nhằm góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *