Cùng dành sự quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoặc có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, thông qua Quỹ bảo trợ trẻ em, các cấp, các ngành và tổ chức, cá nhân đã đóng góp nguồn lực để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các em. Với số lượng trẻ em cần hỗ trợ còn rất lớn, hàng năm nguồn kinh phí vận động được chỉ mới đáp ứng được phần nào nhu cầu thực tế. Do vậy, các em rất cần sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, cũng như toàn xã hội để có được cuộc sống tốt hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *