Trong hai năm qua, tình trạng bác sĩ, nhân viên y tế nghỉ việc đã tạo áp lực lên ngành y tế công lập – vốn đã thiếu hụt nhân lực. Tình trạng này không chỉ xảy ra trong và sau thời điểm dịch bệnh Covid-19, mà đã tồn tại từ 5 năm trước đó. Tỉnh Vĩnh Long cũng đang phải đối mặt với thực trạng này. Chính sách thu hút, sử dụng và đãi ngộ nguồn nhân lực y tế cần phải được quan tâm đúng mức, để giữ chân được đội ngũ y bác sĩ, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *