Xác định cải cách hành chính là một trong những yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Do vậy, thời gian qua, tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, và đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, từng bước tiến tới sự hài lòng của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *