ĐH toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước ta, với những định hướng chiến lược trọng đại, nhằm tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới. ĐBSCL kỳ vọng, và tin tưởng Đảng và Chính phủ sẽ tiếp tục có những quyết sách phù hợp, kịp thời và hữu hiệu, tạo điều kiện cho vùng đất trù phú, còn nhiều tiềm năng này phát triển nhanh, mạnh và bền vững hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *