Đánh cắp số phận

Vùng ĐBSCL đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc gia, đóng góp 18% GDP của cả nước. Đây là vùng sản xuất nông nghiệp thủy sản trọng điểm, đóng góp lớn về sản lượng và giá trị xuất khẩu các mặt hàng này. Thế nhưng, hạ tầng giao thông phát triển chưa đồng bộ được cho là điểm nghẽn kìm hãm sự phát triển kinh tế vùng, khiến ĐBSCL đứng trước nhiều thách thức hơn là cơ hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của vùng đang chậm lại, sản phẩm hàng hóa kém sức cạnh tranh do chi phí cao, thu hút đầu tư hạn chế, thiếu việc làm khiến cho số lượng lớn lao động phải di cư ra khỏi vùng… Do đó, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ là yêu cầu khách quan và cấp thiết đối với sự phát triển bền vững của vùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *