Thực hiện phương châm “Chỉ đào tạo nghề khi xác định được việc làm và thu nhập cho người lao động” tỉnh đã chú trọng đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường lao động, và xu hướng sử dụng lao động của doanh nghiệp.Đây là một hướng đi hiệu quả, đảm bảo người lao động sau khi đào tạo tìm được việc làm, có thu nhập ổn định, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *