Trẻ em là tương lai của đất nước. Chăm lo cho trẻ em là tiền đề quan trọng để góp phần xây dựng và phát triển quê hương. Vì lẽ đó, ở Vĩnh Long, công tác chăm lo cho trẻ em, mà đặc biệt là trẻ em nghèo luôn được chú trọng. Bên cạnh việc thực hiện tốt các chính sách của nhà nước, các cơ quan, ban ngành và các địa phương trong tỉnh còn vận động các nguồn lực xã hội khác, cùng hỗ trợ, chăm lo, giúp các em có cuộc sống tốt hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *