Đang rất phấn khởi với mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, thị trường ổn định với giá trị cao so với canh tác truyền thống. Nhưng gần đây, Phó GĐ HTX làng hữu cơ Hiếu Thuận, lại đang đau đầu vì HTX khó giữ được diện tích lúa nhằm đảm bảo sản lượng cung ứng cho doanh nghiệp. Nguyên nhân, bà con xung quanh đang ồ ạt chuyển đổi đất lúa sang cây trồng cạn, mà chủ yếu là cam sành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *