Trước tác động của đại dịch COVID-19, các hoạt động xã hội bị ngưng trệ, đời sống người dân gặp khó khăn. Riêng đối với người nghèo, cuộc sống vốn đã chật vật, nay càng trở nên túng quẫn, rất cần sự chung tay chia sẻ của cộng đồng. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, Chính phủ cũng đã có nghị quyết thực hiện một số biện pháp hỗ trợ an sinh xã hội cho đối tượng khó khăn. Ở Vĩnh Long, cùng với việc triển khai các bước hỗ trợ, nhiều hoạt động anh sinh xã hội, chia sẻ từ cộng đồng cũng đã được tập trung thực hiện.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *