Quá trình đầu tư, đổi mới nghề làm bún tươi truyền thống của Cơ sở Ba Khánh không chỉ đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng, mà còn góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu cho sản phẩm đặc trưng của địa phương vươn xa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *