Năm 2011 tỉnh Vĩnh Long bắt tay vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Qua hơn 10 năm, cơ sở hạ tầng ở nông thôn đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, thay đổi diện mạo cho làng quê, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *