Sau hơn 11 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Tam Bình đã huy động tổng kinh phí trên 1.485 tỷ đồng để đầu tư hoàn thiện các tiêu chí. Đến nay, diện mạo nông thôn của huyện từng bước đổi mới, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ngày càng phát triển, cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Đáng chú ý hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn huyện được đầu tư nhựa hóa, đạt chuẩn đảm bảo ô tô đến trung tâm tất cả các xã và thị trấn, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *