Bác Hồ đã từng khen tặng tám chữ vàng dành cho người phụ nữ VIệt Nam: “Anh hùng – bất khuất – trung hậu – đảm đang”. Phát huy những phẩm chất cao quý này, nhiều năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long đã không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp hội sở và tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *