Thực tế thời gian qua cho thấy, những thành tựu mà các địa phương đạt được luôn có sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng, trong đó phải kể đến những việc làm thiết thực và hiệu quả của chị em phụ nữ, thể hiện rõ vai trò không thể thay thế của nữ giới trong xây dựng nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *