Thực hiện xây dựng nông thôn mới, thời gian qua các hội ngành đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Từ đó, đã đa dạng hóa các hoạt động, và huy động sự vào cuộc của người dân để chung tay thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *