Khi thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Bình Tân có xuất phát điểm thấp hơn một số địa phương khác trong tỉnh. Sau nhiều nỗ lực, đến nay 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 9/9 tiêu chí Huyện nông thôn mới. Kết quả khẳng định sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, và sự đồng thuận, quyết tâm vượt khó của toàn thể nhân dân trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *