Những năm qua các cấp hội nông dân ở Vĩnh Long đã triển khai sâu rộng cho hội viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một trong những việc làm cụ thể, mag lại ý nghĩa thiết thực nhất là nỗ lực phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *