Thời gian qua, thông qua công tác dân vận, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả cao. Từ đó, đã tạo được sự đồng lòng, chung sức của người dân trong việc vận động các nguồn lực xã hội để thực hiện các phần việc địa phương trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ và người dân đối với cộng đồng. Từ đây, tinh thần tập thể, lối sống vì mọi người ngày càng lan tỏa rộng rãi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *