Một trong những yếu tố tạo nên thành quả nổi bật trong công cuộc xây dựng nông thôn mới tại Vĩnh Long thời gian qua là các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương luôn quan tâm đẩy mạnh, thực hiện tốt công tác dân vận. Sự đồng tâm hiệp lực của cộng đồng xã hội đã tạo nên nguồn lực vững chắc trong triển khai thực hiện các tiêu chí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *