Trong xây dựng nông thôn mới, tiêu chí thu nhập liên quan mật thiết đến đời sống người dân, nên theo lộ trình sẽ được nâng lên hàng năm. Cụ thể, trong năm 2020 thu nhập bình quân người dân tại các xã nông thôn mới phải đạt 50 triệu đồng/người/năm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng mùa khô 2019 – 2020, một số địa phương trong tỉnh phải đối diện với nhiều khó khăn về bài toán thu nhập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *