Xây dựng nông thôn mới, thu nhập là tiêu chí quan trọng, được nâng lên hàng năm phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội. Đây cũng là thước đo để phản ánh mọi mặt đời sống của người dân nông thôn. Vì vậy, việc duy trì và giữ vững tiêu chí thu nhập cần nỗ lực lớn đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *