Thời gian qua, dịch COVID – 19 đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nhưng với quyết tâm cao của Ban chỉ đạo cùng với các giải pháp khả thi, đến nay xã Chánh An, huyện Mang Thít đã cơ bản hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *