Đạt chuẩn nông thôn mới được xem là bước khởi đầu, giúp các địa phương có nền tảng tốt để tiếp tục chặng đường phát triển lâu dài. Vì vậy, sau khi được công nhận hoàn thành hiệm vụ xây dựng nông thôn mới, các địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long vẫn tiếp tục nỗ lực để duy trì và nâng cao hơn nữa các tiêu chí nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *