Thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, huyện Bình Tân đã có giải pháp phù hợp huy động được sự đồng thuận của nhân dân. Nhiều xã trong huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới làm cho đời sống người dân nông thôn thật sự khởi sắc. Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong huyện đang quyết tâm nổ lực đẩy nhanh tiến độ để xây dựng Bình Tân trở thành huyện nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *