Vi khuẩn cháy bìa lá lây lan nhanh trong nước, thông qua các vết thương trên lá, bệnh tấn công mạnh và khó trị khi lá lúa mỏng, dư phân chồng lớp lên nhau. Nhớ những nguyên tắc này, bà con điều chỉnh kỹ thuật sản xuất từ sớm sẽ giúp sản xuất lúa thuận lợi, đảm bảo lợi nhuận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *