Khi lao động nông thôn ngày một khan hiếm, cơ giới hóa trong SXNN  càng có ý nghĩa thiết thực. Việc ứng dụng thiết bị bay điều khiển từ xa (drone) trong NN để làm dịch vụ trong SX lúa tại một số HTX  là giải pháp đang được ngành NN quan tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *