Ngành hàng lúa gạo hiện đối diện nhiều khó khăn từ biến đổi khí hậu, vật tư đầu vào tăng cao, giá cả thị trường bấp bênh, làm giảm lợi nhuận cho bà con nông dân. Vì vậy, để phát triển bền vững rất cần có những giải pháp đồng bộ để sản xuất thích ứng điều kiện tự nhiên, giảm giá thành và nâng giá trị sản phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *