Việc đào tạo lớp cán bộ lãnh đạo HTX dự nguồn cho mô hình HTX Nông nghiệp kiểu mới chính là bước đi vững chắc cho các HTX phát triển đúng định hướng sau này. Tại tỉnh Kiên Giang, việc đào tạo nguồn nhân lực dạng này bước đầu đã cho thấy hiệu quả tích cực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *