Đoàn kết hợp tác bao giờ cũng tạo cơ hội mang đến những lợi ích lớn hơn dẫn đến thắng lợi trong kinh doanh. Kinh tế Hợp tác với mô hình Hợp tác xã kiểu mới chính là cách thức quan trọng giúp nông dân tạo ra ưu thế của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *