Sau thời gian đàm phán, trái sầu riêng của nước ta đã được chấp nhận xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Điều kiện đặt ra là việc sản xuất và tiêu thụ sầu riêng cần đáp ứng nhiều quy định nghiêm ngặt về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *