Cả nước có trên 60.000ha thanh long, sản lượng hơn 1,4 triệu tấn mỗi năm. Do dịch bệnh, thanh long gặp khó về đầu ra, đặc biệt là XK sang thị trường Trung Quốc, nơi tiêu thụ đến khoảng 80% sản lượng. Trước bối cảnh này, nhà vườn cần có kế hoạch SX hợp lý, quản lý dịch hại hiệu quả để duy trì sức sinh trưởng cho vườn cây, tìm giải pháp thích ứng khi giá sụt giảm, tiêu thụ khó khăn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *