Tình trạng cam sành bị suy kiệt, trái méo mó, lá nhỏ vàng thiếu dinh dưỡng thế này đang rất phổ biến ở vùng trồng cam sành thuộc huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Điều này bộc lộ hạn chế mà phương pháp thâm canh cam sành trên nền đất lúa với mật độ cao. Vì vậy, rất cần những giải pháp canh tác cam sành bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *