Vĩnh Long – vùng đất cửa ngõ nơi 2 nhánh Mê Kông chảy vào đất Việt. Trải 3 thế kỷ dâu bể thăng trầm, Phương Nam mù sương chướng khí ngày nào đã phải nhường chỗ cho một miền đất của cây lành trái ngọt… Và miền đất ấy ra sao trong đời sống hôm nay, với bao cơ hội và cả thách thức chưa từng có tiền lệ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *