Bên bờ hạnh phúc

Vĩnh Long từ sớm đã có nhiều tên tuổi lớn trên diễn đàn thi ca như Thượng Tân Thị, Nguyễn Thông, Nhiêu Tâm, Học Lạc, Phan Văn Trị, Mặc Khải, Truy Phong, Nguyễn Minh Điền, Sa Giang Tử, Văn Tước, Kiên Tâm, Nguyễn Minh Quang, Trúc Phương, Sao Vàng v.v…
Trong giai đoạn kháng chiến trường kỳ của dân tộc, nhiều vần thơ của các thi sĩ Vĩnh Long đã khắc họa được tiếng nói, niềm khao khát cống hiến cho Tổ quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *