Những năm gần đây, phong trào thanh niên khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp ngày càng phát triển. Sau thời gian học tập, tích lũy kiến thức chuyên môn, nhiều bạn trẻ chọn hướng đi mới bằng những ý tưởng tiềm năng. Từ nguồn phế phẩm nông nghiệp dư thừa, ứng dụng công nghệ phù hợp, đơn vị khởi nghiệp này đã tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần giảm ô nhiễm môi trường…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *